Info til utstillere

Utstillere

Ønsker du / dere å delta på Romsdalsmartnan sender du påmelding ved å gå til "Skjema".

Vi ber dere være nøye med hvilke produkter dere ønsker å delta med. Dette for at det skal bli enklere for oss og for at det ikke skal bli for mange med samme varesort. Dette er i alles interesse.
Husk å oppgi strømbehov utover 1.000 W. Pris kr. 500,- utover 1.000 W. Begrenset tilgjengelighet.

Leiepriser (basert på løpemeter front)
Ordinære utstillere på uteområdet
(Dybde 2, 4 eller 6 meter)

EX: Dybde 4m, front 9m

Grunnpris pr. m dybde
+ pr. løpemeter front

(4*200)+(9*300)= 800 + 2700

200,-
300,-

3.500,-

Hobby / husflid på uteområdet
(Dybde 2, 4 eller 6 meter)
Grunnpris / startpris
+ pr. løpemeter front

0,-
300,-

Betaling Leie faktureres fortløpende etter påmelding. Uteblir betaling kan/vil reservert plass bli overlatt til andre.
Leie betales til Romsdalsmartnan kontonr. 1503.26.65710. Ved kontanbetaling eller betaling etter betalingsfristen eller etter 31.08.19 tilkommer et adm.gebyr på kr 500,-
Skal dere vise, selge eller produsere næringsmidler er det meldeplikt til Mattilsynet, Distriktskontoret for Romsdal. Se under "Nyttige nettsider".