Romsdalsmartnan 2022 

Info til utstillere.   Vi må ta forbehold om endringer i regelverket fra staten og lokale myndigheter vedr pandemien

Utstillere

Ønsker du / dere å delta på Romsdalsmartnan sender du påmelding ved å gå til "Skjema".

Vi ber dere være nøye med hvilke produkter dere ønsker å delta med. Dette for at det skal bli enklere for oss og for at det ikke skal bli for mange med samme varesort. Dette er i alles interesse. Husk å oppgi strømbehov utover 1.000 W. Pris kr. 500,- utover 1.000 W. Begrenset tilgjengelighet.




Ordinære utstillere på uteområdet
(Dybde 2, 4 eller 6 meter)

EX: Dybde 4m, front 9m

Grunnpris pr. m dybde
+ pr. løpemeter front

(4*200)+(9*300)= 800 + 2700

200,-
300,-

3.500,-

Hobby / husflid på uteområdet
(Dybde 2, 4 eller 6 meter)
Grunnpris / startpris
+ pr. løpemeter front

0,-
300,-

Betaling Leie faktureres fortløpende etter påmelding. Uteblir betaling kan/vil reservert plass bli overlatt til andre.

Leie betales til Romsdalsmartnan kontonr. 1503.26.65710. Ved kontanbetaling eller betaling etter betalingsfristen eller etter 31.08.19 tilkommer et adm.gebyr på kr 500,- Skal dere vise, selge eller produsere næringsmidler er det meldeplikt til Mattilsynet, Distriktskontoret for Romsdal. Se under "Nyttige nettsider".

Leie betales til Romsdalsmartnan kontonr. 1503.26.65710.

Ved kontanbetaling eller betaling etter betalingsfristen eller etter 31.08.19 tilkommer et adm.gebyr på kr 500,-

Skal dere vise, selge eller produsere næringsmidler er det meldeplikt til Mattilsynet, Distriktskontoret for Romsdal. Se under "Nyttige nettsider".