Påmelding til Romsdalsmartnan

Uteområdet
Annet
Inne
Inne
Ute

Alle vareslag må oppigs. Ikke oppgitte varer/næringsmidler medfører at salget umiddelbart stopped. Salg av softgun, laserpekere, stikkvåpen og lignende tillates ikke.

Ved påmelding aksepteres de regler som er beskrevet under kontraktsvilkår.

Påmeldingen er bindende.