Kart for utstillere 2024.

Info:

Uteutstillere kan stille opp torsdag fra kl. 17:00. Det vil være nattevakt fra og med fredag kveld. Utstillere kan pakke ned søndag etter kl. 17:00. Uteutstillere må¨være pakket innen kl. 22:00 og alt søppel må være fjernet.

Arrangøren har den endelige avgjørelse m.h.t. tildeling av utstillingsplass. Arrangøren er suveren m.h.t. å anvise annen plass enn det som er ønsket. Da området har begrenset plass presiseres det at all kjøring på området er forbudt i åpningstiden til messeområdet. Parkering kan påregnes å måtte skje utenfor området.