Kontraktsvilkår

1. Arrangør har den endelige avgjørslsen og er suveren m.h.t. å anvise annen plass enn den som er blitt reservert.

2. Uteblir betaling kan reservert plass bli gitt til annen utstiller. Om en utstiller må trekke seg skal dette meldes skriftlig til arrangøren innen 14 dager før martnan begynner. Med mindre enn 14 dager plikter utstiller å betale full standleie.

3. Arrangør er ikke ansvarlig for utstillers varer/utstyr før, under og etter martnan. Utstiller må selv sørge for nødvendig forsikring.

4. Utstiller er ansvarlig for skader som påføres anlegg, utstyr og personer.

5. Det er inkludert 1 stikkontakt pr. stand med 1.000 w forbruk. Strømforbruk utover dette vil bli belastet utstiller.

6. Utstiller må rette seg etter eventuelle pålegg fra branntilsyn, offentlige etater og arrangør.

7. Arrangør sørger for daglig renhold av publikumspassasjene i utstillertelter. På messeområdet pålegges hver utstiller å rydde i og rundt sin stand hver dag. Må arrangør rydde, pålegges et gebyr på kr. 500,- pr. dag.

8. Når standen er ryddet skal alt avfall skal være fjernet. Romsdalsmartnan vil belaste utstiller for kostnader ved forsømmelse av dette etter fastsatte gebyrer og timepriser. Dette gjelder alle utstillere både inne og ute.

9. Alt salg av næringsmidler skal meldes på forhånd til Mattilsynet, Distriktskontoret for Romsdal. Utstillerne må selv sørge for nødvendig melding. Se "Nyttige nettsider".

10. Alle utstillere/deltakere er bundet av dette regelverket samt de retningslinjer som fremgår av årets innbydelse når påmelding er bekreftet.

11. Dersom Romsdalsmartnan av forutsette/uforutsette årsaker ikke kan arrangeres, får utstillere tilbakebetalt standleie, men kan ikke kreve å få dekket andre utgifter fra arrangøren.

12. Ingen slipper inn på området får full standleie er bekreftet mottatt på vår bankkonto. Kopi av brevgiro gjelder ikke som gyldig betaling. Utstiller kan dermed risikere å miste sin plass eventuelt få en dårligere plass enn bestilt.

13. All kjøring på området er forbudt i åpningstiden til messeområdet.